Skip to content

Sarafina! – Broadway Cast Recording 1988

Leleti Khumalo, Khumbuzile Dlamini, Thandekile Nhlanhla and Sibiniso Khumalo (Ph
Leleti Khumalo, Khumbuzile Dlamini, Thandekile Nhlanhla and Sibiniso Khumalo (Photo: Brigitte Lacombe)
Leleti Khumalo (Photo: Brigitte Lacombe)
Leleti Khumalo (Photo: Brigitte Lacombe)
Khumbuzile Dlamini
Khumbuzile Dlamini
Siboniso Khumelo
Siboniso Khumelo
composer Hugh Masekela and lyricist Mbongeni Ngema
composer Hugh Masekela and lyricist Mbongeni Ngema
the cast in the recording studio with Hugh Masekela in the forefront
the cast in the recording studio with Hugh Masekela in the forefront
Mhlathi Khuzwayo, Nhlanhla Ngema and Thandi Zulu
Mhlathi Khuzwayo, Nhlanhla Ngema and Thandi Zulu
A scene from Sarafina!
A scene from Sarafina!
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)
Ntombi Khona Diamini (Photo: T. L. Ingram)
Ntombi Khona Diamini (Photo: T. L. Ingram)
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)
A scene from Sarafina! (Photo: Brigitte Lacombe)